KOPEN

VISI & MISI KOPERASI

Koperasi Jabatan Penjara Malaysia Berhad (KOPEN)

“Koperasi Jabatan Penjara Malaysia Berhad (KOPEN) merupakan sebuah koperasi yang boleh dikatakan berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan koperasi- koperasi besar yang lain. KOPEN diuruskan secara sangat profesional. Walaupun secara umumnya koperasi ditubuhkan dengan matlamat untuk membantu anggota, tetapi dengan pengurusan yang profesional, KOPEN boleh menjana pendapatan berlipat kali ganda dan memperoleh keuntungan yang besar yang dapat memberi faedah kepada kakitangan. Profesionalism yang tinggi diganding dengan pengetahuan dan kemahiran akan menjamin kecekapan peningkatan produktiviti serta kecemerlangan perkhidmatan.”
- YBhg. KJP Dato' Sri Haji Zulkifli Bin Omar

Y.BHG DATO’ SRI HAJI ZULKIFLI BIN HAJI OMAR
KOMISIONER JENERAL PENJARA MALAYSIA

KOPEN